Video: Vu wou kënns du?

Lesson 1 - Vu wou kënns du?

Learn:

  • to introduce yourself
  • the different words for nationalities and languages
  • review the verbs "kommen", "schwätzen" & "léieren"